Gebruikers en locaties

Verdeel taken en rechten en pas locaties aan